GAMMAL WEBBLÄSARE

Du har en för gammal webbläsare för att se denna site.

Uppdatera din webbläsare

Villkor och policys

För våra elhandelsavtal tillämpar vi elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el. Avtalsvillkoren är framtagna i samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket. Dessutom gäller SverigesEnergis särskilda avtalsvillkor, som innehåller viktig information om bland annat de olika avtalsformerna, uppsägningstider och lösenavgifter.


Avtalsvillkor

Förköpsinformation El utan Påslag

Särskilda avtalsvillkor El utan Påslag 2018:6

 

 Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument (EL 2012 K)

 

 


Integritetspolicy

Integritetspolicy SverigesEnergi

 


Trippelgaranti

Fullständiga villkor

För- och efterköpsinformation

AmTrust Dataskyddspolicy

Skadeanmälan Arbetslöshet

Skadeanmälan Arbetsoförmåga

Skadeanmälan Självriskreducering

 


Uppskjuten betalning

Information om tjänsten

 


Gamla avtalsvillkor

Särskilda avtalsvillkor El utan Påslag 2018:5 (gäller för dig som tecknat elavtal efter 2018-05-25)

Särskilda avtalsvillkor El utan Påslag 2018:3 (gäller för dig som tecknat elavtal efter 2018-02-06)

Särskilda avtalsvillkor El till Inköpspris 2018:1 (gäller för dig som tecknat elavtal efter 2018-01-30)

Särskilda avtalsvillkor El till Inköpspris 2017:1 (gäller för dig som tecknat elavtal efter 2017-03-01)

Särskilda avtalsvillkor El till Inköpspris 2016:1 (gäller för dig som tecknat elavtal efter 2016-11-07)

Särskilda avtalsvillkor El till Inköpspris 2015:2 (gäller för dig som tecknat elavtal efter 2015-12-01)
Särskilda avtalsvillkor El till Inköpspris 2015:1
 (gäller för dig som tecknat elavtal under perioden 2015-04-01 till 2015-11-30)

Följande avtalsvillkor gäller för dig som tecknat elavtal El till Inköpspris innan 2015-04-01:

Särskilda avtalsvillkor El till Inköpspris
Särskilda avtalsvillkor El till Inköpspris Kampanj

 

Följande avtalsvillkor gäller för dig som tecknat avtal innan dessa bolag blev uppköpta av SverigesEnergi:

Energibolaget i Sverige AB:s Avtalsvillkor - Lägenheter
Energibolaget i Sverige AB:s Avtalsvillkor för radhus- och villakunder
Energibolaget i Sverige AB:s kostnadsförsäkring för Energikostnader
EBS Inget Extra.se AB:s Avtalsvillkor - Lägenheter