GAMMAL WEBBLÄSARE

Du har en för gammal webbläsare för att se denna site.

Uppdatera din webbläsare

Villkor och policys

För våra elhandelsavtal tillämpar vi elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el. Avtalsvillkoren är framtagna i samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket. Dessutom gäller SverigesEnergis särskilda avtalsvillkor, som innehåller viktig information om bland annat de olika avtalsformerna, uppsägningstider och lösenavgifter.