GAMMAL WEBBLÄSARE

Du har en för gammal webbläsare för att se denna site.

Uppdatera din webbläsare

Tilläggstjänster

Bra Miljöval

Bra Miljöval är en märkning från Naturskyddsföreningen och idag Sveriges enda miljömärkning på el.

100 % förnybar energi
Märkningen garanterar att du får el från förnybara energikällor, som solkraft, vindkraft, vattenkraft och biobränsle. Absolut inga fossila bränslen eller kärnkraft, med andra ord.

Ställer krav på elproduktionen
Naturskyddsföreningen ställer hårda krav på
produktionen av förnybar el och att den tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.

Projekt som gör nytta
Naturskyddsföreningen använder en del av intäkterna från märkningen till olika projekt för att motverka och reparera skador på miljön.

I och med ditt val bidrar du också till att öka efterfrågan på förnybar och mer miljöanpassad el.

Bra Miljöval kostar 19 kr i månaden och har ingen bindnings- eller uppsägningstid.

Miljöpåverkan av energimixen
CO2 (g/kWh) 284,58
Kärnbränsleavfall (g/kWh) 0,000865

Du hittar mer information om el märkt med Bra Miljöval på naturskyddsföreningen.se.

Trippelgaranti

Trippelgaranti erbjuder en extra säkerhet i vardagen genom att ersätta dig motsvarande din elfaktura i händelse av inkomstbortfall. Försäkringen täcker också din självrisk vid elrelaterade skador i hemmet.

Så att du kan vara trygg i att lampan alltid lyser – oavsett vad som händer.

Trippelgaranti försäkrar dig mot:

Sjukdom och olycksfall. Vi betalar din elräkning, minst 1 000 kr per månad, i upp till fyra månader om du blir sjukskriven.
- Arbetslöshet.Vi betalar din elräkning, minst 1 000 kr per månad, i upp till fyra
månader om du blir arbetslös.
- Elskador. Vi betalar självrisken på din hemförsäkring om du råkar ut för elskador i hemmet, upp till 5 000 kr.

Trippelgaranti är ett samarbete mellan SverigesEnergi och AmTrust Nordic, kostar 1 kr per dag och har ingen bindnings- eller uppsägningstid.

För- och efterköpsinformation

Villkor

Anmäl försäkringsärende

VinterTrygg

Med Vintertrygg får du det bästa av två världar. Fördelarna med rörlig El till Inköpspris, kombinerat med möjligheten att låsa elpriset över vintern - då både förbrukning och risken för pristoppar är som högst.

Inför varje vinter får du erbjudanden om att låsa elpriset under en bestämd period. För att hjälpa dig i ditt val tar våra experter fram en analys av hur elpriset utvecklats under året och vad vi förväntar oss inför vintern.

Självklart väljer du sen själv om du vill låsa priset eller inte.

Vintertrygg kostar 29 kr/mån och har ingen bindnings- eller uppsägningstid.