GAMMAL WEBBLÄSARE

Du har en för gammal webbläsare för att se denna site.

Uppdatera din webbläsare

Kontakta oss

I rutan nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren. Hittar du inte de svar du söker kan du använda formuläret för att komma i kontakt med vår kundtjänst.

Fyll i formuläret och få svar via e-post

%>

*Är du ny kund och har frågor om ditt avtal eller vill säga upp ditt avtal ring oss på 020-98 87 00

Telefon kundservice

Privat

020-98 87 00

Från utlandet: +46 10 180 80 80

Företag

020-104 400

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 09:00 - 17:00

Fredag kl. 09:00 - 16:00

Lunchstängt samtliga dagar mellan kl. 12:00 - 13:00

 

Anmäla försäkringsärende enligt Trippelgarantin

Du kan snabbt och enkelt anmäla ett försäkringsärende digitalt under vår skadeportal. 

 

Gör skadeanmälan


Förfrågan om personuppgifter

Din säkerhet och personliga integritet är en viktig fråga för oss på SverigesEnergi och vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter. För insyn/portabilitet/radering av dina personuppgifter behöver du skicka en förfrågan till oss. Klicka på länken för att komma vidare till förfrågan.

 

Förfrågan personuppgifter


Synpunkter och Klagomål

Vill du framföra dina synpunkter eller klagomål? På SverigesEnergi Elförsäljning AB är vi mycket angelägna om att du som kund ska vara nöjd både med vår service och våra elavtal. Därför betraktar vi dina synpunkter och/eller klagomål som ett sätt att kvalitetssäkra vårt kundbemötande och vår produkt.


Kundservice

Vi ber dig i första hand att kontakta vår kundservice som du når på 020-98 87 00. De lyssnar gärna på dina synpunker och ger dig hjälp.


Kundombud

Du kan också vända dig till vårt Kundombud. Det är personer inom SverigesEnergi som tittar på ditt ärende med neutrala ögon. Du är självklart välkommen att ge synpunkter på SverigesEnergi som företag. Vi behöver din hjälp för att veta vad vi är bra på och vad vi kan bli bättre på. För att komma i kontakt med Kundombud ber vi dig bifoga dina person- och kontaktuppgifter, beskriva ditt ärende utförligt och skicka till kundombud@sverigesenergi.se eller per post till SverigesEnergi Elförsäljning AB, Box 17029, 104 62 Stockholm.


Opartisk rådgivning

Om du fortfarande inte är nöjd med utfallet av ditt ärende kan du ta kontakt med din kommuns konsumentrådgivare. Kontakta din kommun för ytterligare information om hur du kommer i kontakt med konsumentrådgivaren. Konsumenternas energimarknadsbyrå kan också ge dig vägledning om hur du kan gå vidare vid en tvist med ett elnäts- eller elhandelsföretag. Därtill kan du vända dig till Statens energimyndighet eller Energimarknadsinspektionen för oberoende användarrådgivning. Se länkar nedan.

Vill du läsa mer om konsumentens rättigheter enligt 11kap. Ellagen kan du klicka här.


Dessa aktörer kan du vända dig till

För att ompröva ditt ärende eller hitta mer information om konsumenträtt, tvistlösning, klagomålshantering eller oberoende användarrådgivning kan du vända dig till någon av följande parter:

Allmänna reklamationsnämden: ARN är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

Allmän domstol: Tingsrätten kan alltid pröva ett enskilt ärende men vi rekommenderar i så fall att du först tar kontakt med ett ombud/advokat för en bedömning av ärendet.

Konsumenternas energimarknadsbyrå: Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå för konsumenter av energi. Där kan du få råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Energimarknadsinspektionen: Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. I deras uppdrag ingår att bedriva tillsyn över energimarknaderna för el, naturgas och fjärrvärme samt kontrollera att energiföretagen följer gällande konsumentregler. 

Statens Energimyndighet: Till Energimyndigheten kan du vända dig för oberoende rådgivning kring energieffektivisering.