GAMMAL WEBBLÄSARE

Du har en för gammal webbläsare för att se denna site.

Uppdatera din webbläsare

Nu kan du med Vintertrygg låsa elpriset

Koldioxidskatten väntas öka något under vintern, vilket i sin tur driver upp priserna på kolkraft. Det kommer trycka upp priserna för både import och export av kraft.

Även om situationen just nu ser stabil ut finns det en påtaglig risk för höga priser under hela eller delar av vintern. Att binda priset i sitt elavtal är ett bra sätt att slippa obehagliga överraskningar i form av kraftiga prisökningar. Du som har Vintertrygg har möjlighet att låsa ditt avtal under vintermånaderna.

Dags att tänka på uppvärmningen

Nu börjar vintern närma sig och den tid på året då uppvärmningskostnaden är en viktig fråga, inte minst för villaägaren. Kring vecka 42 sker oftast en övergång där nederbörden i fjälltrakterna börjar ta formen av snö, som lägger sig. Detta påverkar kraftproducenterna eftersom det gör att de kan planera vinterproduktionen. Det vatten som finns i magasinen när övergången sker är det vatten som kan användas till elektricitet under vintern.

För vattenkraften spelar det också stor roll hur tillfrysningen sker. Om kylan kommer före snön kommer tjälen gå djupt ner i marken, vilket kan blockera grundvattnets tillflöde till älvarna under vintern med så mycket som 50 procent. 

Osäkert hur kall vintern blir

Just nu ser situationen ganska stabil ut och man räknar med en normal vinter - men samtidigt är långtidsprognoser alltid relativt opålitliga. Mycket kan alltså hända.

Elpriserna är också mycket beroende av den europeiska kraftmarknaden, som i hög utsträckning baseras på kol- och kärnkraft. Kärnkraften är på väg tillbaka till normal nivå i Norden efter ett uppehåll för underhåll, och produktionen kommer gå för fullt under vintern. Samtidigt har tillväxten i Europas ekonomi och energiförbrukning i år varit så stor att kolkraften ökat sin andel av marknaden. 

Under året har vi sett en långsam förbättring av den hydrologiska balansen. Nivån i vattenmagasinen är lite högre än normalt och det kommer förmodligen exporteras en del kraft under vintern. Men vädervariationerna är så stora att det inte kan ställas någon säker prognos. Om det blir mycket kallt kan det bli nödvändigt att tidvis importera kraft till höga priser.