GAMMAL WEBBLÄSARE

Du har en för gammal webbläsare för att se denna site.

Uppdatera din webbläsare

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna som kommer in till vår kundtjänst. Om du inte hittar de svar du söker så kan du alltid kontakta vår kundtjänst genom att klicka här.

Elpris och Elavtal

Vad betyder El utan Påslag?

Du betalar samma pris för elen som vi köper den för på den nordiska elbörsen Nord Pool. Till det kommer en låg, fast månadsavgift. Fyll i ditt postnummer här för att få prisuppskattning för ditt elområde.

Vad består inköpspriset av?

Det består av volymvägt spotpris, inklusive tillägg för avgifter till Svenska Kraftnät och elbörsen. Information om detta publiceras månadsvis på vår hemsida. Priset är exklusive avgift för elcertifikat, skatt och moms.

Vad ingår i den totala elkostnaden?

En faktura kommer från oss som inkluderar avgifter för att köpa in elen; och en faktura kommer från ditt nätbolag som du betalar till för din elleverans. Till detta kommer skatter och avgifter.

Vilka avtalsvillkor gäller för mitt elavtal?

Särskilda villkor och allmänna villkor. I särskilda avtalsvillkoren finns information om våra exempelvis avtalsformerna och uppsägningstider. I tillägg så använder vi elbranschens allmänna avtalsvillkor försäljning av el, El 2012 K. Dessa villkor är framtagna i samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket.

Vad händer när mitt avtal löper ut?

Har du ett rörligt avtal så löper det tillsvidare. Har du ett Fast Pris-avtal kommer vi kontakta dig skriftligen innan avtalet löper ut för att erbjuda dig ett nytt elprisavtal. 

Elmarknad

Vad är Nord Pool?

Nord Pool är den stora börsmarknaden för el i Norden. Här bestäms elpriset utifrån tillgång och efterfrågan. Handeln sker både för snabb leverans inom 24 timmar, så kallad spotmarknad, och för framtida leverans enligt kontrakt, så kallad terminsmarknad. De priser som råder på Nord Pool styr elpriset för dig som kund.

Varför finns det olika elområden i Sveriges?

Beslutet att dela in Sverige i elområden togs av Svenska Kraftnät som en konsekvens av att Sverige behövde anpassa sig till EU:s mål om att skapa en gemensam europeisk elmarknad.

Uppdelningen gör att det också blir tydligt var i Sverige det finns överskott på elproduktion och var det finns underskott. På så vis kan man öka elproduktionen i underskottsområden för att matcha förbrukningen i just det området och därmed minska behovet av att transportera elen långa sträckor.

Faktura och betalning

Hur tyder jag min faktura? (NY)

Här hjälper vi dig att tyda och förstå din faktura. Vi förklarar elfakturans olika delar och vad som egentligen ingår i kostnaden.

Sida 1

 1. Fakturadatum är det datum då vi skickade ut fakturan till dig.
 2. Adressen dit fakturan skickas. Den behöver inte nödvändigtvis överensstämma med anläggningens adress.
 3. Här ser du dina anläggningsuppgifter, såsom adress och vilket område den tillhör. Här finner du även din beräknade årsförbrukning, baserat på föregående tolv månader och nuvarande elavtal.
 4. Här hittar du all nödvändig information för att snabbt kunna genomföra din betalning.
 5. Fakturans OCR-nummer, också kallat referensnummer. OCR-numret behöver alltid uppges vid betalning, men om du betalar via e-faktura eller autogiro är OCR-numret redan automatiskt ifyllt.
 6. Fakturans förfallodatum (oss tillhanda senast).
 7. Vårt BankGiro kontonummer som du betalar till.
 8. Fakturans totala kostnad du ska betala.

Sida 2

 1. Här redovisas dina kostnader för elhandeln. Du ser också om du har ett avtal med fast eller rörligt elpris. Elhandelskostnaden består av flera olika delar som alla baseras på din totala förbrukning under fakturaperioden.
 2. Här redovisas dina fasta kostnader som tex. månadsavgift/årsavgift och eventuell information om tillval till ditt elavtal som till exempel Bra miljöval eller Vintertrygg.
 3. Här hittar du ditt mätarnummer med detaljerad information om mätaren. Mätarnumret är din elmätares identitet, det står också utskrivet på mätaren. Debiterad kWh visar hur mycket el som du har förbrukat enligt avlästa värden från elmätaren. Avläst, innebär att din elnätsägare har läst av din elmätarställning. Det görs normalt i slutet av varje månad för att se hur stor din förbrukning har varit under aktuell fakturaperiod.
 4. SverigesEnergis energimix är den genomsnittliga fördelningen av hur elen vi säljer har producerats. Observera att du som valt Bra Miljöval, Vattenkraft eller Vindkraft får 100 % förnybar energi.

Hur ofta får jag min faktura?

Om din årsförbrukning är mer än 5000 kw/h får du din faktura varje månad. Är din förbrukning mindre än 5000 kw/h får du din faktura varannan månad.

Varför får jag två fakturor för el?

En faktura kommer från oss som inkluderar avgifter din elkostnad. En separat faktura kommer från din nätleverantör som du betalar till för din leveransen av elen.

Autogiro/E-faktura

Hur ansöker jag om autogiro?

Du ansöker om autogiro via din internetbank. Alternativt kontakta vår kundservice för utskick av autogiroblanket via kontaktformulär.Du kan också fylla i dina uppgifter genom att klicka på den här länken, skriva ut den och skicka till oss

Jag har ansökt om autogiro. När dras min första betalning?

När din autogiroanmälan blivit godkänd av banken kommer dragningar från ditt konto börja ske på nästkommande faktura. En dragning via autogiro kan ej genomföras om er faktura blivit utskickad innan er anmälan blivit godkänd från banken. När autogirot är aktivt framgår detta på er faktura.

Hur fungerar e-faktura?

Med e-faktura sköter du betalningen via din Internetbank.

Du anmäler dig till tjänsten via din banks hemsida. E-faktura innebär att du får en elektronisk faktura. När du loggar in på din internetbank visas fakturan med all betalningsinformation redan ifylld. Du slipper därmed de vanliga inbetalningskorten och behöver inte knappa in referensnummer eller andra uppgifter. E-faktura går utmärkt att kombinera med autogiro.

Hur lång tid tar det innan jag får första e-fakturan?

Från att din anmälan görs tar det upp till tre dagar innan uppgifterna finns registrerade i SvergiesEnergis faktureringssystem, förutsatt att alla angivna uppgifter är korrekta. Beroende på när under månaden som anmälan görs kan det hända att du får ytterligare en pappersfaktura innan du får e-fakturor.

Hur går jag om jag har e- faktura och ska byta bank?

Om du vill byta bank för din e-faktura bör du först göra en anmälan i din gamla bank innan du gör en ny anmälan i din nya bank.

Räkna med att det kan ta några dagar innan ändringen registreras, kontrollera därför att inga fakturor kommit till din gamla internetbank fram till dess att du ser att fakturor börjar skickas till den nya banken.

Hur avslutar jag e- faktura?

Anmälan för e-faktura görs i din internetbank. Hur det ser ut angående avanmälan av e-faktura beror på vilken bank du är kund hos. Frågor om detta ställs till din bank.

Flytt

Tilläggstjänster

Vad är TrippelGaranti?

En försäkring som ökar din trygghet i vardagen, vid sjukdom, som betalningsskydd vid arbetslöshet och för självriskskydd vid elskador i hemmet.

Vill du teckna försäkringen eller ha vidare information kontakta vår kundservice via kontaktformulär.

Vad är Bra Miljöval?

Bra miljöval är en produkt som ger dig 100% förnybar el och är certifierad av naturskyddsföreningen.

Vill du teckna tilläggstjänsten eller ha vidare information kontakta vår kundservice via kontaktformulär.

Vad är VinterTrygg?

VinterTrygg är en tilläggstjänst som gör att du kan säkra ditt elpris under vinterhalvåret. Istället för att ha ett rörligt pris under vintern har du möjlighet att låsa priset efter våra rekommendationer.

Vill du teckna tilläggstjänsten eller ha vidare information kontakta vår kundservice via kontaktformulär.

Konsumenträtt